Meisjes en techniek

De eerste keer dat ik voor een klas kinderen mocht staan, was bij het geven van een programmeerles aan een groep acht. Daar viel mij direct op dat de meeste meisjes het beter oppakten dan de meeste jongens. Tijdens mijn instructie luisterden ze beter en bij het zelfstandig werken lazen ze de werkbladen zorgvuldiger. Zowel aan hun vragen als aan hun voortgang merkte ik dat de meisjes serieuzer bezig waren en sneller tot een werkend resultaat kwamen dan de jongens. Dat de jongens meer geneigd zijn om hun eigen plan te trekken en zomaar iets uit te proberen kan overigens ook in hun voordeel werken. Nieuwe uitvindingen zijn namelijk niet ontstaan door alles precies zo te doen als voorgeschreven is. Of zoals Omdenken het zo mooi uitdrukt: "De gloeillamp is niet uitgevonden door het ontwerp van de kaars te blijven verbeteren."

De andere keren dat ik deze programmeerlessen gaf zag ik ditzelfde verschil tussen jongens en meisjes in de klas. Ook bij het geven van andere lessen overigens, maar dat terzijde. Van andere mensen die technische lessen aan kinderen geven hoor ik dezelfde ervaringen. De meisjes doen het gemiddeld beter, omdat ze serieuzer en gestructureerder te werk gaan dan de jongens.

Ouders

Wat mij ook op is gevallen, is dat er bij naschoolse activiteiten op technisch vlak en andere buitenschoolse technische activiteiten meer jongens aanwezig zijn dan meisjes. Mijn vermoeden is dat de ouders van die kinderen denken dat techniek minder geschikt is voor meisjes. Nou ben ik best bereid te geloven dat er minder meisjes zijn die er zelf om vragen. Toch denk ik dat dat weer kan komen doordat de maatschappij van mening is dat techniek niet bij meisjes hoort. In mijn ervaring zijn meisjes niet alleen heel handig met technische opdrachten, maar hebben ze er doorgaans ook veel plezier in. Naar mijn mening zou het mooi zijn als meer ouders hun dochters de kans zouden gunnen om te ontdekken of zij daar ook plezier aan kunnen beleven.

Toekomst

Denkend aan de toekomst van onze kinderen, denk ik dat de meisjes van nu heel wat zouden kunnen betekenen voor de techniek van morgen. Want in een goed werkend team heb je vooral diversiteit nodig. Dat brengt balans. De manier waarop jongens en mannen werken, kan leiden tot mooie nieuwe uitvindingen. De manier waarop meisjes en vrouwen werken leidt tot zorgvuldiger uitgewerkte producten. De combinatie lijkt mij ideaal. Een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de techniek gaat naar mijn mening zorgen voor een grote vooruitgang. Daarom ben ik een groot voorstander van het toevoegen van meer techniek aan het curriculum van basisscholen en middelbare scholen. Zodat meer meisjes inzien dat zij het ook gewoon kunnen en het ook nog eens heel leuk kan zijn!

Niet voor iedereen

Uiteraard zijn er zowel jongens als meisjes die helemaal niets met techniek hebben. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. En dat is niet erg. Er zullen ook altijd mensen zijn die niets hebben met één van de vele andere vakken op school. En dat is maar goed ook. Ook die diversiteit is nodig voor een goed werkende maatschappij. Wat mij betreft hoeft niet iedereen het te kunnen, hoeft niet iedereen het leuk te vinden, zolang maar wel iedereen de kans krijgt om dat voor zichzelf te ontdekken.

Gepubliceerd op 23 augustus 2018