Enthousiasme

Er zijn meerdere overeenkomsten te vinden tussen de boeken over het geven van trainingen, geschreven door onder andere Karin de Galan, en de boeken over het lesgeven aan kinderen, die op de lijst van de pabo staan. Een interessante overeenkomst vind ik de nadruk die wordt gelegd op het belang van enthousiasme, hetgeen ook wel met het woord bevlogenheid wordt aangeduid. De gedachte is dat als je met enthousiasme voor de groep staat, je dat enthousiasme overbrengt op de leden van die groep, hetgeen bevordelijk is voor het leerproces. De auteurs van die boeken durven vaak zelfs te stellen dat alle methodes, modellen, technieken en dergelijke die je je eigen maakt als trainer of leerkracht van minder groot belang zijn dan die bevlogenheid.

Stage bij XS4ALL

In 2015 mocht ik vijf weken stage lopen op de interne trainingsafdeling van mijn werkgever, waar ik hen nog steeds erg dankbaar voor ben. Aanleiding hiervoor was onder andere het feit dat ik in 2014 door een leidinggevende van een andere afdeling gevraagd was om zijn team iets uit te leggen over een bepaald concept. Die training had ik gebaseerd op materiaal dat ooit was ontwikkeld door een medewerker van het trainersteam, die niet de tijd vond om het af te maken, laat staan om het te geven. Zonder zijn voorwerk zou het mij niet gelukt zijn om die training met zulke mooie evaluaties te geven. Hartelijk dank dus, Robert van der Velde. Om terug te komen op het thema van dat artikel: Tijdens die stage in 2015 koppelden de trainers die mij begeleidden onder andere aan mij terug dat mijn enthousiasme maakte dat het zo goed liep.

Stage op De Odyssee

De stage die ik in een groep 7 heb gelopen vond plaats op basisschool De Odyssee, in de klas van Monique de Jong. Aan haar ondersteuning heb ik veel gehad en daar ben ik haar nog altijd zeer erkentelijk voor. Naast haar begrip en geduld wanneer bij mij het vertrouwen in mijzelf ver te zoeken was, wist ze heel goed te benoemen wat er goed was aan de dingen die ik deed. Hierbij benoemde ze alleen dingen die daadwerkelijk goed gingen, waardoor die complimenten waarde voor mij hadden en nog steeds hebben. Extra lief vond ik de opmerking die ze over mij maakte in de terugkoppeling aan de opleiding: "Eveline kijkt kritisch naar haar eigen ontwikkeling. Soms ziet zij zelf nog niet direct in dat iets al heel goed gaat!" En om weer terug te komen op het thema van dit artikel: Ook zij merkte op dat de lessen goed liepen wanneer ik met enthousiasme voor de groep stond. Uiteraard kan dit enthousiasme er alleen zijn wanneer ik erop vertrouw dat het goed loopt. Daarom is het zo fijn dat Monique mij geholpen heeft in te zien dat er genoeg reden is om erop te vertrouwen dat ik een hele goede juf kan worden.

De AVG

Bij het schrijven van deze artikelen houd ik rekening met de Algemene Verordering Gegevensbescherming, die is ingegaan op 25 mei 2018. Om deze reden draag ik er zorg voor dat de teksten die ik schrijf en de plaatjes die ik plaats niet te herleiden zijn tot een persoon. Tenzij die persoon mij daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Het vormt voor mij een uitdaging om teksten te schrijven die navolgbaar zijn, zonder dat mijn publiek de kans krijgt om bijelkaar te puzzelen over wie het gaat, wanneer ik geen namen noem. Wanneer ik bijvoorbeeld op zou schrijven dat een leerling een arm had gebroken, zonder de naam, de leeftijd of zelfs het geslacht van het kind te noemen, dan zou dit volgens de AVG toch herleidbaar zijn tot de persoon. Omdat mijn lezers aan de hand van details die ik wel geef kunnen uitpuzzelen welke klas op welke school dat geweest moet zijn en zo op het kind in kwestie uit kunnen komen. Nota bene: Dit is een fictief voorbeeld, ik ben geen leerlingen met gebroken armen tegengekomen in mijn stageklassen.

Gepubliceerd op 15 augustus 2018